1.Мъдрецът Ал-Кабир и Алчността

Хората влязоха в стаята на великия мъдрец Ал-Кабир. Той ги погледна със стария си поглед, знаейки , че тези хора са объркани.

– Здравей, мъдрецо – каза един от пристигналите – казаха ни, че си най-знаещият измежду мъдреците. Човекът очевидно беше богат, носеше и ковчеше с дарения за мъдреца.

– Мъдростта, синко, е във всеки човек, но трябва да я открие и развие. Но малко хора опитват да я намерят.

-Ал-Кабир, ти си мъдър , кажи ми как да увелича богатството си.

– Богатството се трупа с опит, а ти нямаш това. Имаш пари, но не си богат.

– Та аз съм най-богатият в цял Багдад, мъдрецо, как да не съм богат!?

-Сърцето ти е празно, владетелю. И богатствата на Индия да имаш , няма да ти стигнат. Освободи сърцето си от постоянният ламтеж за злато и ще бъдеш богат.

След години владетелят заминал от Багдад и продал всичко, което имал.Заминал за къщата на Ал-Кабир и му станал ученик. Ал-Кабир го нарекъл Търговецът. Това бил първият му ученик, научил , че златото убива повече хора, от която и да е война.