Уточнение относно "религиозността" на блога

Бог е прекалено голям, за да бъде побран в една религия.
Бог е прекалено голям, за да бъде побран в една религия.

След като публикувах някои от последните си статии, настана един лек смут. Това от една страна стана заради характера на моите статии, а от друга страна заради някои яростни коментари. Прочетох всичко, което беше написано, за да разбера, че повечето хора коментират исляма, а не статията. Доре не вникват в същността, а веднага пишат срещу религията. А тя никъде не е спомената, освен в статията за арабските лидери. И тъй като бях наречен по всякакъв начин, включително и “ислямски проповедник” , аз държа да подчертая – блогът не е ориентиран към религията.

Никога не съм дискутирал религия и ислям в частност. И не мисля да го правя, първо защото не съм религиозен и второ, защото блогът е за политика, култура и всичко останало, но не и религия. Друг въпрос е, че българите не са готови да дискутират теми, свързани с религията. Ако бях пророведник, нямаше да бъда поканен нито в ББТ , нито в БНР или RE:TV .

Преди да завърша този пост , ще спомена някои факти, които и да не приемате -те са истина:

1. Християнството и ислямът не са били врагове до 19 век. Защо -осведомете се.

2. Дори кръстоносците, в частност тамплиерите, са били приятели с арабите – ако сте по-велики от тях, добре.

3. Християнството също има фундаменталисти, разликата между тях и ислямските, е в мястото им в пресата- забравят се ЕТА и ИРА, като първите наскоро удариха университет с няколко взрива (справка архивът на ББТ) .

Християнски фундаментализъм

Християнски ционизъм

Християнски тероризъм – Арийската раса, Армия на Бога, Ку-Клус-Клан и т.н.

4. Ислямът е войнствена религия, но държа да се прави разлика между  турски ислям, арабски ислям и ирански ислям , както се прави разлика между различните течения в християнството и видовете християнство в различните държави – сръбско, българско, италианско, ирландско и т.н.

5. Щом има общества, които са приели ислямът, значи в същността си той не е толкова черен.

6. Има разлика между ислям и ислямизъм. Между религия и доктрина.

И накрая – да, реалността е друга. Фактите са за всеки, който иска да знае изложеното. Всичко, което казах в този си пост е насочено към хората, които без да четат хулят и обвиняват- без да познават. Въпреки това и от техните коментари има какво да се научи. На всички останали – благодаря за коментарите и съпричастието!

Коментарите не са достъпни за статията, защото няма да имам нерви отново и отново да пояснявам.