Кои народи живеят в Близкия изток?

Близкият изток е район, изпълнен с множество народи, като някои от тях са по-многобройни днес, а други са имали славно минало, но безнадеждно съвремие.

Днес няколко народа съжителстват в района на Близкия изток, като нерядко създават напрежение сред себе си. Непознаването на тези народи, води до възникване на множество грешки сред новинарите, политиците и обществото. Сред повечето хора, които не са се интересували от Близък изток, битува мнението, че има два главни народа в този район – турци и араби, като често вторите биват бъркани с първите. Това се дължи както на историческото развитие на района и народите му, така и на нежеланието на днешното общество да се поинтересува какво е разликата. Ето защо бих искал да посоча само, като имена народите в Близкия изток, като ще вложа и малко справки за тях.

Това е Близкият изток, според класическата теория.В него жинеят немалко народности.
Това е Близкият изток, според класическата теория.В него жинеят немалко народности.

На територията на Близкия изток няколко са по-големите народи:

Араби – Arab
????? al-?arab – между 350 – 422 милиона души

религия – ислям, християнство

Страни, в които арабският е официален език-освен арабските държави, и в някои африкански.
Страни, в които арабският е официален език-освен арабските държави, и в някои африкански.

Турци -Turkish people
T?rkler около  70 милиона

религия-ислям

Турция днес. Това е единствената държава, в която се говори изцяло турски.
Турция днес. Това е единствената държава, в която се говори изцяло турски.

Иранци/Перси????????????– около 70 милиона

религия- ислям и зороастризъм.Има също малки групи християни, евреи. Използват арабска азбука, но говорят фарси.

Иранците са разположени главно в днешен Иран. Те имат самостоятелен език и култура.
Иранците са разположени главно в днешен Иран. Те имат самостоятелен език и култура.

Арменци -Armenians
(????? Hayer) – около 10,5 милиона

религия – християнство

Армения днес.Арменците имат голяма диаспора в цял свят.
Армения днес.Арменците имат голяма диаспора в цял свят.

Пущуни – Pashtuns
Pa?tun ?????- около 42 милиона души

религия- ислям

Пущуните живят в Пакистан и Афганистан. Имат собствен език и култура, повлияна от иранската. За азбука ползват арабските букви.

Типични за 19 век пущуни-воини.
Типични за 19 век пущуни-воини.

Евреи – Jews
Yehudim
??????

религия -юдаизъм

Днес има около 14 милиона евреи, като 6 милиона от тях живеят в Израел.
Днес има около 14 милиона евреи, като 6 милиона от тях живеят в Израел.

Кюрди – Kurds ( ???? / Kurd) – около 30 милиона

религия -ислям

Кюрдистан - мечтаната държава на кюрдите.
Кюрдистан - мечтаната държава на кюрдите.

Има още много народи, за които Близкият изток е дом. Сред тях са черкезите, балухите, арамейците, асирийците и още. Аз показах най-големите в днешно време, които влияят на района. Много често тези народи са бъркани по между им, защото имат една религия в по-голямата си част -ислям. Но освен ислямът, те нямат нищо общо едни с други. Много често дори религията е възприета по различен начин, от където идват и недоразуменията, съществуващи в днешния свят.