Съвест

?? ??? ?? ?????? ?????? ?????
?? ?????? ??? ?? ????: ?? ??? ??? ????? ??????
?? ?????? ?? ???? ?? ?? ?????!
??? ?????? ?????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??? ???? ????? ??? ?????.?? ?? ???????? ?????? ??????? ??????? ?? ??? ??????? ??????? ???????.

Дали е останала съвест в мислите на арабските лидери?
Дали има разум в тях? Или всичко е умряло още през 1948?
Героите на Палестина умряха за предатели. Нека тези песни им напомнят, че са на постовете си, благодарение на жертвите.
[vodpod id=Groupvideo.1932878&w=425&h=350&fv=]