Някои полезни фрази на арабски(разговорно)

Assalaam Alaikum -Мир вам
Вероятен отговор е:
Wa Alaikum assalaam -И с теб също

Marhabbah – Здравей

Sabah al khair -Добро утро
Вероятен отговор е:
Sabah al noor – да е светъл денят ти

Masah al khair -Добър вечер
Вероятен отговор е:
Masah al noor

Shukran (jazeelan) -благодаря (много)

Вероятен отговор е:
Aafwaan -пак заповядай
освен шукран, може да се ползва и  Mushkoor

Ahlan wa sahlan -Добре дошъл-дошли
Отговор:
Ahlan beek – (за мъж)
Ahlan beech (за жена)
Ahlan beekum (за повече хора)

Keef haluk? -Как си?
кратка форма-  Keefak

Al hamdu lillah (bi khair) – Благодаря на Господ (добре)

Ana bikhayr, shukran – Аз съм добре, благодаря
Weyn inta – Къде си? Какво става с теб?

Aysh ismuk -Как се казваш?
Ismi … -Моето име е…

Titakellem ingleezi -Говориш ли английски?
Ana la atakellem al arabi -Не говоря арабски
Terrref arabi? -говориш ли арабски?
Atakullum inglieezi -Говоря английски

Inta min weyn? -От къде си?
Ana min…- Аз съм от…
Umreeka -САЩ
Oostraaalia -Австралия
Al imaraaat -ОАЕ

Bulgharia – България
Wa inta? -А ти?

Maasalaamah
-Довиждане
отговор:
Fi aman allah или Maasalaamah


Полезни думи

Inshallah Както Бог пожелае – казва се често от арабите, за всякакви случаи, най-вече отнасящи се за бъдещето.

Maashallah -също често чуван израз, най-вече за одобрение.
Mabrook – Поздравления!

Naam – да
Aywa – окей,добре
La – не
Min fudluk – моля
Shoo? – Какво?
Shoofi mafi? -Какво става?
Shoo hada? -Какво е това?
Mafi mushkil -няма проблем
Itfudul -за мен е удоволствие

Tamaam – идеално
Baadin – по-късно
Dilwaati – веднага
Ilyoum -днес
Bukra – утре
Ashoofook bukra – ще се видим утре
Aadhi
– това е нормално
Jebli shai – още чай
Kallemni – говори ми, обади ми се
Ma adhri – не знам
Maa-i-khussni – това не е проблем
Inta kida -успех!с теб съм
Areed areef -искам да знам
Mumken asaduq – искам да помогна
Sida -направо
Yasar – ляво
Yameen – дясно
Tabaan – разбира се
Andi -имам
Kam -колко
Affwaan -извинете
Kull -всичко

Comments are closed.