Гонят “Свидетели на Йехова” от Габрово

http://www.monitor.bg/article?id=186643