News

Косово сформира свои разузнавателни служби. Те ще бъдат оглавявани от 33 годишния полковник Башким Смакай. Съкращението на службите е KIA. 

KIA ще се занимава също и с борба с организираната престъпност и наркотрафика. А също и с производство на коли… 

 

Нали...
Нали...