News-първата дискриминация в историята

Учените установиха коя е първата форма на дискриминация в човешката история – Потопът и Ной. Само термитите не били взети на Кораба.

One Reply to “News-първата дискриминация в историята”

Comments are closed.