От микроблога:План за противодействие на Турция

Прочетох план за действие срещу Турция…ще бъде спряна в СТАРА ПЛАНИНА….то ако стигнат там, аз по-добре да отворя магазин за локум.

Comments are closed.