терориНАТОр

60 000 демонстранти са достатъчни, но не напълно, за да почетат най-терористичната групировка в историята -НАТО.

01summit480

Не е голяма изненада, че има сблъсъци в Страсбург заради срещата на НАТО. Докога смятат, че хората ще бъдат правени на глупаци, че няма да се усетят колко противни действия извършва най-демократичната организация.Световните лидери вършат своите дела, независимо от мнението на хората. Това, което е било НАТО при своето основаване, наистина с добра цел, сега не е . Днес аз бих нарекъл срещата на лидерите от НАТО, като “бизнес седянка”.

Какво повече да коментираме, освен да съжалим, че и този път ще има ранени, инциденти и прочие, но нищо няма да се промени. Както се казва: “Кучетата лаят, керванът си върви.”