Защо пиша за Близкия изток?

Този въпрос много често присъства около мен. Много хора ме питат или се чудят защо аджеба пиша за Близкия изток, освен, че съм със сирийски произход. Просто е – любопитство.

Близкият изток е доста интересна дестинация. Не само за пътуване, но и за изучаване. Факт е, че най-добрите изследователи на този регион са чужденци. И все пак, защо да пиша наистина за този район и защо да има цял блог за него?

Политика

Това е първата причина да искам да пиша за този район. Ако искаш блог за политика, анализи и коментари, който да е мобилен, действащ има два варианта за мен. Или избираш да пишеш за България, но в този случай има множество блогове, или пишеш за район, където международните отношения са динамични.

В случая Близкият изток е идеална тема, ако не искам да пиша за българска политика. В района се случват всекидневно важни събития, които могат да бъдат отразявани, а това да носи успех и за блога. Смятам също така, че политиката в Близкия изток не е регионална, събитията там не са вътрешни, а глобални. Интереси там имат множество страни, като това почти никога не са само традиционните врагове -араби и евреи.

Арабски свят

Както казах днес в БНР (за предаването “Мултикултурни диалози” за излъчването на 5-ти април) арабският свят е понятие, което често е бъркано с “мюсюлмански свят”. Но има разлика- арабският свят са страните от Мароко до Ирак и от Сирия до Оман. Иран, Пакистан, Афганистан не са арабски, а мюсюлмански страни.

Няма да се унасям с приказки за този регион, единственото ,което ще спомена е, че Балканите и Близкият изток са много близки, въпреки различията. Арабската история неведнъж се е преплитала с тази на балканските народи и най-вече българският.

Това не са единствените причини, поради които аз пиша за Близкия изток. За мен той е важна част от света, от която зависим и ние в един или друг аспект. Затова смятам, че е нужно да има блог, като Интидар и инициативи, като Форумът за арабска култура “Махмуд Даруиш”.

Comments are closed.