Статутът на жените в Сирия, засилващата се роля на жените в арабския свят

Ролята на жените в арабския свят се увеличава с всеки ден. От известно време се развива голям дебат относно ролята на жените, в частност  Сирия.

Сирийските жени са си спечелили някои права, които в други арабски страни ги няма. Ако има семеен спор и детето е до 15 годишна възраст, съпругата може да го задържи при себе си. Друго трудно спечелено право през годините се отнася за браковете между сирийки и чужденци. При подобен брак, детето запазва сирийското гражданство на майката. Т.е. ако детето има майка сирийка, то също е сирийски гражданин. Според Джошуа Ландис, към 2009г. страни, които дават това право са Алжир, Ирак, Мароко, Тунис и Египет.

В Сирия 86% от населението е грамотно. В частност жените са покачили своята грамотност от 33% през 1980г. до 79% през 1999г. Началното образование е безплатно и задължително в Сирия; над 51% от състава на университетското образование са жени. Най-добре жените са представени в съдебната система на Сирия, където главният прокурор е жена, 170 жени са съдии, а 250 помощник съдии. Статистиката показва, че с привилегии за жените са секторите на преподаването, медицината и здравеопазването. 57% от преподавателите в Сирия са жени, макар и да не заямат толкова големи постове.

Жените в Сирия имат право на глас още от 1953г. и те представляват около 12% от националното събрание, но много жени смятат, че е недостатъчно.

На жените не се забранява да участват в различни сфери на живота в страната.Включително участие в политическия живот. В обществения живот на Сирия все повече се появяват жени журналисти, писатели, бизнес дами.

В сравнение с други страни

Сирийските жени са по-добре, в сравнение с останалите части от арабския свят. Въпреки това, през 2004г. Мароко направи голяма крачка напред с приемането на нов семеен кодекс, който има правомощия и върху определянето на религиозната принадлежност. В новия текст думите, които може да са обидни за жените, са премахнати. Новите права за жените в Мароко се отнасят най-вече по отношение на брака, като установяване на равни права със съпруга, включително правото да иска развод, родителски права, по-добър контрол над наследството и полигамията. Някои от тези права все още са предмет на дискусия в Сирия.

В същото време, една жена в Мароко все още се нуждае от съпружеско одобрение на работата, която си е намерила, особено в селските райони, където неграмотността е в пъти по-висока от тази в Сирия.

В момента Сирия предприема промени в Наказателния си кодекс, тъй като все още няма санкции за  престъпление, извършено заради “накърнена чест”. Точно това трябва да бъде премахнато, тъй като “накърняването на честта” е вече отминало нещо и е смешно да съществува в днешно време.

Облеклото

Сирийските жени се отличават със приветливия си вид, който се определя от мнозина европейци, като нещо наистина различно от други арабски страни. Характерно за сирийките е, че те често ходят с висок ток, чанта, подхождаща на дрехата, елегантни палта и често хиджаб, който се различава от приетия образ на запад с това, че е много прибран, само за главата и често е цветен. Много жени в Сирия, особено в големите градове, ползват шалове за покриване на главата, а не хиджаб.

Повече за облеклото на сирийскита жени, вижте тук.

Нощен живот и наргиле

Нощни клубове, рабове, хотели и ресторанти. Старият град на Дамаск е “стар” само на име. Днес там се събират младите, голяма част от които са жени. Честа гледка са момичетата, пушещи “шиша”(наргиле), имащ упойващ ефект. Сред арабските градове, Дамаск е с най-ниско ниво на престъпност, още повече за жени, които се разхождат без проблем нощем. Тъй като в Сирия се живее главно нощем, често може да видите групи момичета, които да показват кое заведение е по-добро, или къде се продават по-хубави артикули.

—–

Интересно е да се види документът с изводи от конференцията от юни месец 2006г. в Университетът на Дамаск “Жената в Сирия и човешките права” с лектор д-р Жорж Жабур. На нея са представени членове от Международната конвенция за политически и граждански права, която Сирия подписва на 21 април 1969г.

Член 7. Забранява се подчинение или мъчение. Понякога има препратки към това, че в Сирия се извършват мъчения, но досега няма нито една жена, която да е измъчвана или починала от това  в страната. Заслужава да се спомене, че Сирия се присъедини към Международното споразумение срещу мъченията.

В алинея 1 на член 8 се предвижда, че е забранено да се заробва някой, и че робството е забранено във всичките му форми. Сирия се е ангажирала с тази забрана, но дебатите продължават, тъй като в Сирия много момичета работят в домовете на богати семейства.

Член 18 води до някои дебати. Той се отнася до свободата на вероизповедание и свободата на всеки човек да избира религията си. До 90-те годити в Сирия имаше голям проблем с това.

В Сирия мюсюлманите често се женят за християнки. Но не-мюсюлманин не може да се ожени за мюсюлманка. Християнките, и изобщо не-мюсюлманките могат да запазят свободно религията си. Но правната система определя, че наследстовото се прекратява, ако религиите са различни. По този начин се стига до косвената принуда за приемане на религията. Ето този въпрос стои на дневен ред.

—–

Жените в Сирия са извоювали множество права, които в останалите арабски държави тепърва се обсъждат. Движението на жените става все по-силно и аз съм на мнение, че съвсем скоро жени от другите арабски страни ще ги последват, още повече, че правителствата са готови за промени. Египет, Макоро, Ливан и Сирия доказват това.

Comments are closed.