Четири дни на Европейски избори

На кои дати ще гласуват гражданите на различните държави членки? Избирателите от Европейския Съюз ще гласуват за членове на Парламента между 4 и 7 юни. Макар че европейците гласуват за общ Европейски Парламент, самите избори се организират от отделните държави членки в съзвучие със съответното национално избирателно право. Вижте на кои дати ще има избори в различните държави членки на ЕС!

  • Четвъртък, 4 юни: Холандия и Великобритания
  • Петък, 5 юни: Чехия (изборите продължават и на следващия ден) и Ирландия
  • Събота, 6 юни: Кипър, Италия (изборите продължават на следващия ден), Словакия, Латвия и Малта.
  • Неделя, 7 юни: Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция.

Europarl(c)