Анкета към читателите на Intidar

Made by www.nname.org

Анкетата е направена в духа на членството във Форум за арабска култура “Махмуд Даруиш”. Въпросите, които са в нея присъстват и в молбата за членство. С тях се опитваме да разберем настроението на хората спрямо арабския свят, стереотипите и нашата работа. Ще бъдем благодарни, ако я попълните.

Изтеглете анкетата от-> този адрес.

Update!

Пращайте бланката на ruslantrad@gmail.com

3 Replies to “Анкета към читателите на Intidar”

  1. как точно намери картинката към поста, че ми е интересно? аз съм я правил

  2. О,веднага ще сложи, че е твоя. Май трябваше да се разтърся повече 🙂 иначе с Google я намерих 🙂

    Не съм направил онлайн поради незнание… 🙂

Comments are closed.