Подписа се договор за сътрудничество между българските и сирийските журналисти

Вчера в София се подписа договор за сътрудничество между Съюза на журналистите в Сирия и Съюза на българските журналисти.

Договорът е подписан от Илиас Мурад и Милен Вълков. Това е една голяма крачка напред, тъй като споразумението има за цел да се развият отношенията между двете страни, като се хвърли светлина върху социалния и политически живот и да последват взаимни посещения на делегации.

Двете страни се споразумяха да разширят сътрудничеството между медиите и изпращането на постоянни кореспонденти. Според договора българските журналисти ще спомогнат за пускането на повече информация относно окупираните земи на Голан.

Вчера в българската столица София, подписването на споразумение за сътрудничество между Съюза на журналистите в Сирия и на Съюза на българските журналисти

Илиас Мурад даде висока оценка на Съюза на българските журналисти, които според него развиват много важна дейност, а чрез този договор ще се засилят отношенията между Сирия и България.

?????
???? ?????
???????? 23-6-2009?
???? ??????

?? ??? ?? ??????? ????????? ????? ????? ??????? ????? ??? ????? ???????? ?? ????? ?????? ???????? ???????

???? ?? ?? ????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ?? ???????. ????? ??????? ??? ????? ???????? ??? ??????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?????? ?????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????????? ??? ??? ??????? ?? ????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????? ????????? ???????. ????? ??????? ??? ????? ??????? ??? ???? ????? ??????? ??????? ?????? ????????? ???????? ??? ?? ????? ?????? ???????? ????? ??????? ???????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ?????? ??? ??????? ????? ??? ???? ????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ???? ????? ?? ??????? ?????? ????? ??????? ?????? ??????.?

????? ???? ???? ????????? ?? ????? ???????? ??????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ????? ????? ??????? ??? ??????? ????? ????????? ?? ???? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ??? ???????? ????? ?????? ??? ????? ???????? ??????? ????? ?????.?