Над 8% от потребителите на Facebook са от Близкия изток

Ново изследване на O’Reilly Research, фокусирано върху броя на активните потребители на Facebook по страни и региони, показва и броя на активните потребители от района на Близкия изток и Северна Африка: 8,3% от активните Facebook потребители идват от Близкия изток и Северна Африка.

60% от потребителите са под 25 годишна възраст. Най-бързо растяща възрастова група на потребителите от Близкия изток е тази на хората над 55 години, от тях 59% са мъжете, а 35% жените.

От арабските страни статистиката за потребителите изглежда така:

Египет – 1 820 000

С.Арабия – 920 000

Мароко – 860 000

ОАЕ – 840 000

Тунис – 690 000

Ливан – 680 000

Йордания – 490 000

Кувейт – 220 000

Катар – 160 000

Палестина – 150 000

За повече информация вижте Active Facebook Users By Country & Region: August 2009.

Comments are closed.