Да си едновременно син, баща и дядо:)

В щаба на израелската армия била открита молба на донаборник до министъра на отбраната:
“Господин министър,
Аз позакъснях с представянето си пред военната комисия по ред причини от здравословен и интимен характер. Сега съм на 24 години и съм женен за вдовица на 44. Тя има дъщеря на 25 години.
Баща ми се ожени за това момиче и по такъв начин ми стана зет, доколкото очевидно е мъж на дъщеря ми. Така доведената ми дъщеря ми стана мащеха, тъй като е жена на баща ми.
Роди ми се синче. То стана брат на жената на баща ми и братовчед на същия този баща. Съответно и мой чичо, тъй като е брат на мащехата ми.
Фактически се оказа, че моето синче ми е и чичо.
Жената на баща ми също роди детенце, което стана едновременно мой брат, защото и син на баща ми и мой внук, тъй като е син ан дъщерята на жена ми.
Тъй като мъжът на майката на когото и да е според закона се посочва за негов баща, логично се получава, че аз съм баща на жена си, тъй като съм брат на сина си.
По такъв начин станах свой собствен дядо.
Имайки предвид гореизложеното, господин министре, моля Ви да вземете необходимите мерки за моята демобилизация, тъй като според закона не може да се призовават едновременно на служба син, баща и дядо.
С надеждата, че ще проявите разбиране, приемете, господин министре, уверения в най-искрените ми чувства на уважение към Вас.”
Подпис: (не се чете)

В щаба на израелската армия била открита молба на донаборник до министъра на отбраната:

“Господин министър,

Аз позакъснях с представянето си пред военната комисия по ред причини от здравословен и интимен характер. Сега съм на 24 години и съм женен за вдовица на 44. Тя има дъщеря на 25 години.

Баща ми се ожени за това момиче и по такъв начин ми стана зет, доколкото очевидно е мъж на дъщеря ми. Така доведената ми дъщеря ми стана мащеха, тъй като е жена на баща ми.

Роди ми се синче. То стана брат на жената на баща ми и братовчед на същия този баща. Съответно и мой чичо, тъй като е брат на мащехата ми.

Фактически се оказа, че моето синче ми е и чичо.

Жената на баща ми също роди детенце, което стана едновременно мой брат, защото и син на баща ми и мой внук, тъй като е син ан дъщерята на жена ми.

Тъй като мъжът на майката на когото и да е според закона се посочва за негов баща, логично се получава, че аз съм баща на жена си, тъй като съм брат на сина си.

По такъв начин станах свой собствен дядо.

Имайки предвид гореизложеното, господин министре, моля Ви да вземете необходимите мерки за моята демобилизация, тъй като според закона не може да се призовават едновременно на служба син, баща и дядо.

С надеждата, че ще проявите разбиране, приемете, господин министре, уверения в най-искрените ми чувства на уважение към Вас.”

Еврейски сатирикон, Иван Славов