Цитат на деня:Николай Хайтов

„Преговорите за влизане в Европейския съюз да се водят не на колене, а равноправно и при зачитане на собствените национални интереси. За проявените рецидивисти следва да бъде установен специален наказателен режим, а «правата на човека» да не се превръщат в средство за масово тиранизиране на мирното население.“

За жалост, когато стане дума за “права на човека”, именно тогава се нарушават най-много от тези права.