Чуждата намеса в Афганистан:опитът на великите сили (документи)

Знаем, че няма нищо ново под слънцето. По-долу ще прочетете изрезки от архиви, които показват ясно опитите на чуждите сили да овладеят положението в Афганистан за свои цели и как завършват тези опити. Следващите редове показват ситуацията от преди 170, 140, 50 и 30 години.

1840-те години, Британия:

от: Encyclopaedia Britannica, Eleventh (1910-1911) edition

Британците решават да влияят в региона на Афганистан, като сложат свой човек на трона, това е Шах Шуджа, който идва на власт през август 1839 г.

Само три години по-късно, британските войници трябва да се върнат, за да се справят с положението:

1870-те години, Британия:

от: The New York Times – May 31, 1871

Експедиция, информираща читателите за падането на западния град Херат:

А тук се предупреждава:

В действителност Якуб Хан се помирява с Шир Али Хан (неговият баща), а по-късно сключва договор с британците.

1950-те, Афганистан и Пакистан:

от: The New York Times – Nov. 13, 1955

Пущунските племена са разделени между двете държава едни срещу други, кореспондент заявява:

Докладът допълва:

1950-1960-те, САЩ:

Енциклопедичната “История на Афганистан” от Луи Дюпре, разказва за американо-афгански проект, целящ развитието на района на Марджа (където сега тече операция “Мощарак”) и долината на река Хелманд в периода 1950-1960 години:

1979-1980 г., СССР:

от: The New York Times – Dec. 28, 1979

Малко след нахлуването на руснаците в Афганистан през 1979 г. става ясно, че СССР се е опитвал да разреши афганиския проблем с рубли:

Използвани материали от: архиви на вестник New York Times, материал на журналиста Stephen Farrel и материали от Encyclopaedia Britannica.

    София, България

    Comments are closed.