От бесилото към безсмъртието

Докато чаках в колата, слушах радиото и тогава чух за една интересна постановка, която предстои да бъде представена в Драматичен и куклен театър, гр. Силистра.

Снимка:mamas.blog.bg

“От бесилото към безсмъртието” е един проект на Стефан Стайчев, който буди интерес и предизвиква дискусии. Заслушах се най-вече в думите на Стефан Стайчев за документите, които е използвал в постановката си. Това е главно тефтерът на Тевфик Бей, записки водени по време на процеса срещу Васил Левски. По-долу ще прочетете повече за постановката и идята на Стефан Стайчев.

3 – март – 1878 година – дата – звезда – тя осветява началото на третата българска държава. Вече поколения наред изразяват по един или друг начин благодарността си на всички онези, които ни подариха свободата с цената на собствената си кръв. Но за да ги има руските освободители и шипченските опълченци, трябваше да ги има и Априлското въстание от 1876 – та, трябваше да ги има и четите на Караджата и Ботев, и най – вече организираното революционно движение, трябваше да го имаВасил Левски.

Ние, творците и служителите на Силистренския театър, решихме да центрираме своя нравствен ангажимент именно около личността на най- светлата фигура новата българска история – тази на Апостола! Левски никога не е бил история. Никога не е бил минало. Не е бил дори наше настояще! Това не е парадокс. Роден да живее задължително в по-сетния ден на своето време, той се обезсмъртява в бъдещето – затова и днес неговите идеи са неотменни цели за сегашните, за живите.

Режисьорът

Използвайки автентични документи по процеса, воден от Тевфик Бей, авторът и режисьор на театралната творба Стефан Стайчев, създава по неповторим начин доста интересни и не толкова известни за широката публика факти и събития. Тематиката е достъпна за всички възрастови групи и безспорно обогатява историческите познания на учащите се.

  • Участват: Михаил Незалзов, Елена Кешишева, Иван Анчев, Валентин Йорданов, Димитър Кочланов, Мирослав Петров, Николай Лалев
  • Драматургична композиция от Стефан Стайчев
  • Постановка, сценография и муз. оформление: Стефан Стайчев
София, България