Междукултурният диалог е възможен!

В парк-хотел "Москва", 13 март 2009 г.

Публикувам интервю на Доротея Добрева с мен, което тя направи преди два дни във Варна. Темата е свързана с организацията Форум за арабска култура “Махмуд Даруиш”, която бе създадена на 13 март. Тъй като скоро става една година от създаването й, а във Варна бяха положени основите на клон на Форума, това интервю се появява в подходящ момент, обяснявайки в голяма степен какво означава тази организация и какви са целите й. Най-долу прилагам и документи, свързаси с форума-биография на Махмуд Даруиш и портфолио на организацията.

1. С какво се занимава вашата организация и от колко време съществува?

Форум за арабска култура „Махмуд Даруиш” има за цел няколко неща, които сме поставили за приоритети. На първо място това е разпространението на арабската култура в България. Защо точно тази култура? Смятаме, че тя е от световно значение и близка до балканската в доста черти. Колкото позната, толкова е и непозната. Много хора свързват арабската култура, ако изобщо я приемат, с тероризъм и ислямизъм. Но тя е далеч над тези термини. Първо, тази култура е смесица от няколко други, по-древни цивилизации. Второ, тя внася собствени елементи и достижения в науката, които се използват и днес. Ето тук идва втората ни цел – обяснение на терминът “арабска култура”. А това би могло да стане, когато бива показана по подходящ начин. Обяснението на толкова огромна част от духовното развитие на цял един регион е сложно. Няма единно мнение относно термина. Затова ние предпочетохме да покажем разновидностите в арабската култура и страни. Това е и третата ни цел. Всяка страна от арабския регион е различна и носи специфики. Тях искаме да покажем на българското общество. В същото време ние също научаваме нови неща. Съществува един особен страх към непознатото, особено, ако то е свързано с „тъмния” Близък изток. Затова четвъртата ни цел е осъществяване на мост между арабските страни и България – на всяко ниво. Това, разбира се, може да се случи единствено с осъществяването на общи и индивидуални инициативи, свързани с целите на форума.

Ние съществуваме, като студентска инициатива от една година. За този период от време постигнахме значителни резултати. В синхрон с нашите цели, ние развиваме дейност в 18 СОУ „Уилям Гладстон” в София, където помагаме на учениците в арабските паралелки да разберат по-добре арабския свят. За щастие срещаме разбиране и съдействие в лицето на ръководството на училището.

2. Кои са лицата на вашата организация?

Лицата на нашата организация са всички, които ни помагат и вярват в това, което правим. Ако питате за хората, стоящи зад създаването на самата организация и тези, които действат за нейното съществуване, мога да ви кажа с удоволствие. Това са студенти по арабистика в Софийски университет, няколко души, на които дължа много. Калоян Станев, Десислава Янкова, Алевтина Плочева, Весела Георгиева, Ана Минчева, Ралица Трифонова и не на последно място, невероятната Мая Ценова – един прекрасен човек и преводач с голям опит.

Всеки един от тези хора участва с каквото може в организацията. По принцип всеки един от нас има раздел, за който отговаря. Понякога те се застъпват, но няма как иначе в работата. Аз отговарям най-вече за организационната работа и връзките на форума, а останалите съответно в преводаческата дейност, писане на материали, подържане на нашия блог и т.н.

3. Вашите дългосрочни цели, перспективи?

Най-вече искаме да изпълним нашите първостепенни задачи. В бъдеще задължително ще разчитаме на организиране на семинари, дискусии и сбирки. Подобен тип са нашите литературни четения, които може да се каже, се превърнаха в наша запазена марка. Подобни четения на арабска литература не са правени, а ние се радваме, че винаги идват много хора. Очевидно е интересно на обществото. Много малко се знае за съвременната култура в арабските страни. Това е наша дългосрочна цел – да покажем богатството на този регион, родил наистина добри автори, на световно ниво. Повечето от тях са познати на западния свят, но в България все още не.

Това, което искаме е да продължим работата си в 18 СОУ, както и работата с арабските посолства и общности. Трябва да има контакт между българите и арабите, за да има разбиране и от двете страни. Ние се борим срещу стереотипи, дълбоко вкоренени в обществото ни. Нашият форум ще съществува, докато тези стереотипи ги има. Защото нашата обща цел и желание е те да бъдат поне до една степен забравени.

В Дома на киното, фестивал "Цветята на Корана".Photo: Daniel Simeonov / Todor Stanchev

4. По какъв начин смятате, че могат да бъдат осъществени?

Както казах, диалогът и взаимната помощ са от решеващо значение. Нашите цели са изпълними. Единственото, което е нужно е да има воля тези цели да бъдат осъществени реално. Обещания много, но искаме да има действия. Общите такива, ще помогнат на нашата  работа. Действаме ли само с едната страна, означава да разбием форума си.

5. С какви трудности в ежедневието сте принудени да се сблъсквате?

Всеки един от нас, смятам, че и нашите членове също, имат случки в ежедневието си, които потвърждават съществуването на стереотипи. Това са най-големите трудности – да кажеш на един човек, който вярва убедено, че е прав, че именно греши. 99% той няма да е съгласен. Как ще приемете някой, който не познавате, появил се от нищото, да ви каже, че нещата, в които вярвате са глупости? Аз ще се ядосам и сигурно ще напиша доста ожесточена статия срещу този човек. Нашият форум е именно този човек, който се появява от нищото. За мнозина ние сме политически обвързани с партии, за други сме група романтисти, които се събират, вярвайки в невъзможни неща. За трети сме реалност и нещо различно. Мнения всякакви, това е нормално. Трудностите могат да допринесат на работата ни, не да я развалят.

6. Има ли начин тези проблеми да бъдат поне частично решени?

Всяко нещо може да бъде решено. Но, винаги зависи от желанието това да бъде постигнато. Ако седим и не правим нищо, то просто няма да се случи. Покажем ли мнение, позиция и желание за промяна – е, гарантирам, че ще е друго. Има начин, да. Това е самото общество да повярва, че има алтернатива на стереотипите, които отдавна съществуват в нашата действителност. Но няма да повярва, ако нищо не се прави. Ето защо зависи много от самите нас дали тези проблеми ще бъдат решени. И нещо много важно – политиците трябва да разберат най-накрая, че не можеш да налагаш изкуствено омраза. Ако се опитват да настройват хора едни срещу други, нека бъдат сигурни, това няма да продължи много. В един момент хората разбират, че са съседи и е бизсмислено да живеят в омраза. Именно тук се съдържа силата на културата, изкуството – то обединява, не обратното.

7. Има ли вашата организация обвързаност с политически или религиозни организации?

Абсолютно не. Неведнъж са опитвали за тази една година, през която съществуваме, да ни обвържат с партии или религиозни организации. Но това няма да стане. Просто няма за кое да се хванат хората, които искат да бъдем към тях. В нашия форум участват хора на изкуството, на културата и свободното мнение. Един човек, който очевидно има добра обща култура и изградено лично мнение, е трудно да бъде присъединен към нещо, което в най-честите случаи е абсурдно. Казвали са ни, че сле про-палестински настроени. Е, не е ли нормално да имаш симпатии към този, който търпи несправедливост? Тук има един много важен момент. Когато човек се занимава с даден език или култура, той става някак съпричастен към проблемите на народа, чиято култура и език принадлежат. Няма как да учите японски и да не гледате аниме. Аз не познавам такива хора. Така и арабистите са свързани с историята на арабските страни. Те познават добре проблемите и могат да заемат позиция. Отново казвам – не сме обвързани с партии или организации и смятаме да останем независими възможно най-дълго.

8. По какъв начин вярвате, че вашите усилия и постигането на целите на организацията биха повлияли блоготворно върху България и българите?

Обширна тема. Ние вярваме, че усилията ни ще бъдат възнаградени, а именно създаване на диалог между културите, интерес, а не просто толерантност. Смятам, че постигането на диалог и взаимодействие може да доведе единствено до добро. Ще дам един пример. Организирахме изложба, свързана с арабския свят – фотографии от българи, били в арабски страни, Йордания, Сирия, Мароко и т.н. На първото показване на тази изложба общите посетители бяха над 1000 души, само на откриването имаше 200 души. По-късно много хора я видяха и в Дома на киното в София, където беше изложена един месец. Разбирате ли, нашите цели вече се изпълняват. Те продължават да се развиват и все повече хора проявяват интерес към арабския свят и култура, независимо от мотивите им – туризъм, политика, култура. Това вече е влияние и отражение. Важното е всичко това, постигнато за тази една година, да бъде умножено и да се превърне в организация с много последователи. Организирахме парти с арабска музика. Наложи се да връщаме хора, а Луай Алхусейн, човекът, който заедно с Ана Минчева от Форума, организира партито ми каза: „Не знам какво да правим. Връщаме над 80 души!” Това е много. И прекрасно.

Документи:

София, България