Избрано от Конституцията(30.04.2010)

Всеки петък ще пускам по един член или избран текст от Конституцията на България. Надявам се повече хора да си припомнят правата, които имат по закон.

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

София, България