Декларация на Извънредната сесия на Съвета на Лигата на арабските държави

Декларация на Извънредната сесия на Съвета на Лигата на арабските държави(.pdf AR) на равнище министри на външните работи относно израелската военна агресия срещу Конвоя на свободата, отправил се към Ивицата Газа, и пробиването на наложената му израелска блокада.

Израелската военна агресия против Конвоя на свободата,

отправил се към Ивицата Газа,

и пробива на наложената на й израелска блокада

Съветът на ЛАД на ниво външни министри на извънредното си заседание на 02.06.2010 в седалището на Генералния секретариат в Кайро,

След като взе предвид Меморандума на Секретариата;

След като проучи необходимите мерки за демарш във връзка с израелската военна агресия и извършеното пиратство в международни води в Средиземно море срещу Конвоя на свободата, превозващ хуманитарни доставки за намиращата се в блокада  Ивица Газа, при което тази агресия доведе до умишлено убийство, паднаха убити и ранени сред невъоръжените цивилни граждани в този конвой и всички участници бяха отвлечени със силата на оръжието;

Като оценява, че в основата на нестабилността и напрежението в района  е продължаването на израелската окупация на арабските територии и методичната промяна на демографската и географската структура на окупираните палестински територии, в това число Източен Ерусалим;

Като отчита, че продължаването от страна на Израел като окупираща сила на блокадата на Ивицата Газа и препятстване на нейното възстановяване представлява престъпление срещу човечеството, което трябва да бъде незабавно прекратено с всички законни средства, включително чрез съпротива;

Като подчертава, че продължаващата подкрепа за Израел от някои държави, въпреки варварските му действия и посегателства против палестинския народ и против ония, които се опитват да доставят необходимите му хуманитарни помощи, всъщност се основава на голяма политическа грешка, тъй като предоставя на Израел имунитет при незачитането от негова страна на нормите на международното право – прецедент, който застрашава световния ред като цяло;

Като подчертава, че тези израелски политики и практики, които представляват държавен тероризъм, подхранват терористичните тенденции в Близкия изток;

И след обсъжданията и изслушване на изказванията на ръководителите на делегации и на Генералния секретар,

Решава:

1 – Да осъди нощната военна агресия, извършена от Израел срещу Конвоя на свободата в международни води, което представлява акт на пиратство и държавен тероризъм и заплаха за стабилността и сигурността в Средиземно море, и открито нарушение на международното право, което защитава корабоплаването в международни води, както и нарушение на съответните международни конвенции, на принципите и нормите на международното хуманитарно право.

2 – Да пробие блокадата, наложена от Израел на Ивицата Газа, като поема ангажимент да достави необходимите медицински материали, храни и строителни материали за възстановяване и други стоки от първа необходимост за палестинския народ в Ивицата Газа с всички средства, както и смята, че Израел носи международната отговорност, произтичаща от препятстването на хуманитарните доставки и стоките от първа необходимост за възстановяването на ивицата и за това, че всички гранични пунктове остават затворени за движението на хора и стоки.

3 – Упълномощава Ливанската република, арабския член в Съвета за сигурност, и Арабската група в Ню Йорк да поиска свикване на Съвета за сигурност в координация с Турция и приятелските страните и общности, за да бъде приета необходимата резолюция, която да осъди наложената на Ивицата Газа израелска блокада и Израел да бъде задължен да я вдигне незабавно, както и да поиска свикването на подновената Десета сесия на Общото събрание на ООН  за противопоставяне на израелската блокада на Ивицата Газа.

4 – Да се придържа към решенията на срещата на най-високо равнище в Сирт и особено към Решение № 508 от 28.03.2010 за прекратяване на всички форми на нормализиране на отношенията с Израел и към потвърденото при разискванията по този въпрос. При това продължаващо предизвикателство и нарушение от страна на Израел на всички негови ангажименти препоръчва на Съвета на министрите да даде указания до държавните глави на страните на ЛАД за изпълнение на казаното в речта на Краля на Саудитска Арабия по време на икономическата среща в Кувейт през януари 2009 г., че Арабската мирна инициатива няма да остане дълго на масата.

5 – Методичното придържане на Израел към неговите практики, последната от които е престъпната агресия срещу невъоръжени цивилни, потвърждава ясно  несериозността на Израел за постигане на справедлив и всеобхватен мир в региона и настояването му да превърне преговорите в безплодни и безсмислени, както и предизвиква съмнения относно достоверността на уверенията и успокоенията, дадени на палестинската страна. Съветът възлага на Генералния секретар да отправи послание за това до Американската администрация.

6 – Да координира арабския демарш с Турция и другите заинтересовани страни за завеждане на съдебни дела в компетентните национални и международни съдебни институции, и на първо място Международния наказателен съд във връзка с израелската блокада, наложена на Ивицата Газа.

7 – Да поиска настоятелно от Израел незабавно да освободи останалите отвлечени членове от членовете на конвоя на свободата, както и задържаните кораби и помощи.

8 – Приветства решението на Съвета по правата на човека за сформирането на независима комисия за разследване за нарушенията на международното право при израелското нападение срещу конвоя на свободата, изразява благодарност към държавите, гласували в подкрепа на решението, както и изразява недоволство от позициите на гласувалите против това решение.

9 – Приветства позицията на държавите, които предприеха силни и ясни действия в отпор на израелската военна агресия и я осъдиха, и изразява недоволство от позицията на някои държави в Съвета за сигурност, които възпрепятстваха постигането на договореност за провеждане на независимо международно разследване.

10 – Приканва към координация с всички международни правни и хуманитарни организации за незабавно и ефективно разкриване на всички аспекти на този случай в неговото правно и хуманитарно измерение; обръща се към световните медии да разобличават това престъпление и да разкрият последиците от него, поздравява Държавата Катар за ангажимента й да покрие всички разходи по правния и медийния демарш.

11 – Приветства и изразява уважение към всички активисти, участвали в тази благородна хуманитарна мисия и отправя молитва за опрощение на душите на мъченическите жертви, изразява уважението и подкрепата на Съвета за достойната позиция на Турция и за позициите на държавите, които осъдиха агресията и се солидаризираха с палестинския народ и неговата справедлива кауза.

12 – Възлага на Арабската делегация, участваща в заседанията на Арабско-турския форум за сътрудничество да изрази уважение към турската позиция и да поднесе съболезнования към семействата на жертвите на израелската агресия срещу Конвоя на свободата.

13 – Възлага на Генералния секретар да проследи за изпълнението на настоящото решение и да държи Съвета в постоянна готовност за свикване.

№ 7215, 2.6.2010

Превод от оригинала, Мая Ценова

София, България

Comments are closed.