Доказателства за съществуването на Бог (via Lammoth's Blog)

Математическо доказателство за съществуването на Бог b – бог а – вярващи b – a = 0 a – b = 0 следователно а=b, но ако инквизираме  на квадрат (по правилото на Светата инквизиция) се получава: (b-a)^2 = 0, оттук следва b^2 – 2ab + a^2 = 0, т.е. получаваме уравнение от втора степен, което доказва че Бог ни извисява с една степен нагоре. От това уравнение се извеждат два корена – заблуда и наивност, които клонят до безкрай. Чрез получените корени мо … Read More

via Lammoth's Blog