Декларация в подкрепа на Райна Манджукова

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Инициативен  комитет в подкрепа на Райна Манджукова,

Председател на Държавната агенция за българите  в чужбина при Министерския съвет  на Република България от 12 август 2009 до 26 май 2010 г.

На 26 май 2010 г. Министерския съвет изненадващо освободи от длъжност Райна Манджукова, председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Необоснованото отстраняване на доказан експерт, обществено ангажиран, енергичен и честен човек като г-жа Манджукова, получи широк отзвук в медиите и структурите на изграждащото се в страната и по света българско гражданско общество. В изявленията и коментарите по този грозен случай, противоречащ на демократичните промени в България и европейските етични норми, решително преобладава одобрението за дейността на Райна Манджукова през краткото време, в която тя заемаше отговорния държавен пост. Само за десет месеца тя показа качества на експерт и ръководител, което бе оценено подобаващо от редица организации, дружества, училища, медии и изявени личности на българската диаспора в много страни (Испания, Франция, Украйна, Молдова, Сърбия, Гърция, Македония, Чехия, Израел, САЩ, Нова Зеландия и др.). Под ръководството на Райна Манджукова ДАБЧ излезе от дългогодишната летаргия, стартира нови проекти, обнови кадровия си състав.

Отстраняването  на първата бесарабска българка на висока административна и политическа  длъжност след 1989 г. е неприятно свидетелство за неуважение към задграничните  български общности, посрещнали с  одобрение и надежда назначаването  на Райна Манджукова за председател на ДАБЧ. Демонстрираният в случая команднобюрократичен стил е в разрез с декларираната от ПП “ГЕРБ” нова политика към българите извън пределите на Родината.

Инициативният комитет, създаден от съмишленици от различни граждански сдружения в България и извън страната, призовава за отменяне на неподкрепеното с реални аргументи, прибързано и погрешно решение на българското правителство. Комитетът настоява да бъде потърсена политическа отговорност от председателя на парламента и министъра без портфейл, въвели в заблуда министър-председателя и останалите членове на правителството. Изразяваме своята убеденост, че незабавното връщане на Райна Манджукова на заемания от нея до 26 май т.г. държавен пост е в интерес на работата с българите извън пределите на Родината и продължаването на позитивните промени в тази насока, започнати от правителството на г-н Бойко Борисов.

Тася  Тасова, Сидни, Австралия – председател на комитета

Членове

Петър Стаматов, интернет портал Еврочикаго, САЩ

Лабро Королов, Председател на МПО „Македония – Швейцария на Балканите”, Торонто, Канада

Лазар Петканчин, председател на дружество “Родина”, Сидни, Австралия

Иван  Абажер, председател на дружество  “Отец Паисий”, автономна република Крим, Украйна

Георги  Стаменов, председател на културно – просветно дружество “Огнище”

Даниел  Беловарски, Швеция

Владо Тренески, Охрид, Македония

Людмила Радева, в-к “Извор”, Автономна република  Крим

Мурвета Исмаили, Председател на Дружеството на младите горанци, нашенци и българи, Албания

проф. Тодор Петров, Консерватория на гр. Сус, Тунис

Таня  Мангалакова, журналист

Пламен  Павлов, историк

Даниел  Панчев, общественик

София, България