Нови реалности,запазен баланс

Карта: Joshua Landis

Какъв ефект ще има преминаването на Турция от израелски съюзник към противник, върху Сирия и регионалното съотношение на силите?

Как и кога това изменение на отношенията между Турция и Израел ще се отрази на съотношението на силите в Близкия изток не е ясно. Но повечето анализатори са съгласни, че ще има сериозни последствия във времето. Джордж Фридман от “Стратфор” твърди , че няма по-голяма вероятност за “значителна военна заплаха за Израел” днес, отколкото преди фиаското с флотилията. Световното осъждане е само един нюанс, но това не променя основния баланс на силите, който е много благоприятен за Израел. Той продължава:

…регионалните врагове на Израел са толкова дълбоко разделени помежду си и са с така различни отношения с Израел, че няма една ефективна коалиция срещу Израел – и е малко вероятно да възникне в близко бъдеще. Като се има предвид това, вероятността за промяна в поведението на силите в региона е малко вероятна. На всяко ниво, арабските съседи на Израел не са в състояние да образуват дори частично коалиция срещу Израел.

Патрик Сийл, напротив, смята, че появата на съюз между Турция, Иран и Сирия може да промени баланса на силите в региона. Той не посочва как това може да се трансформира във военна заплаха.  Той пише , че:

Израел сега е изправен пред  комбинация от врагове, състояща се от Турция и Иран, две регионални величия, както и Сирия, Хизбулах, и Хамас. Рядко има стратегическа среда около Израел, която е била толкова неблагоприятна – до голяма степен резултат на собствената си агресивна политика….

Турция затвърди позицията си на регионална сила чрез развитие на широка мрежа от отношения на Балканите, Близкия Изток, Кавказ и Централна Азия. Сред арабските страни отношенията й със Сирия са станали особено близки. От друга страна, Турция е решила да преразгледа всички свои военни и икономически споразумения с Израел, както и за намаляване на отношенията си до минимум…

Някои полезни връзки по темата: