Видео на NASA за петролния разлив

NASA представи видео, направено от спътниците Terra и Aqua, което показва мащабите на петролния разлив край бреговете на САЩ, който е на път да се превърне в най-големия в историята, след авария във фирмата British Petroleum.

Вижте:

Вижте и всички истории в Guardian, свързани с темата, както и последните публикации за разлива в Мексиканския залив от NY Times.

София, България