Ja Mein F?hrer! Читанка е вредна…(видео)

Случаят около сайта “Читанка” е толкова брутален, че не остава нищо освен да се смеем. Тази пародия ми попадна днес.

София, България