Благодарим на свободната преса,тя знае най-добре

Понякога свободната преса ни дава глас. Така е. Дори понякога имаме възможност да си кажем мнението. Явно на редакторите на различни медии им идва факсът от Космоса и те започват да мислят.

Това искат да покажат и от рекламна агенция Scholz & Friends от Берлин.

София, България