Анкета на Global Voices

Global Voices е един от най-големите и бързо развиващи се сайтове за следене на общественото мнение в цял свят. Проектът се изгражда и издържа благодарение на своите автори, кореспонденти, редактори и читатели, като се покриват страни от всички континенти.

В работата си за Global Voices получих добър опит в подготвянето на материали, с които да се представи гледната точка на блогъри, активисти и читатели, които следят за новини, ненамерили голям отзвук сред медиите. Самата общност Global Voices обръща внимание на мнението на хората, които в момента създават новият тип медия – блогърите. Аз пиша за реакции по различни проблеми в България, друг пише за Германия, трети за Южна Африка и т.н. Така се постига един невероятен ефект на доминото, за да се стигне до днес, когато в проекта участват над 150 активни автора и още толкова, които допринасят офлайн за сайта с новини, коментари и линкове.

Тази встъпителна част бе необходима, защото имам молба към вас. Като всеки развиващ се сайт и общност, Global Voices има нужда от мнението на читателите си и на хората, занимаващи се с различна социална дейност (или просто се интересуват), за да подобрят услугите си. За тази цел е подготвено проучване, в което може да вземе участие всеки (линк към проучването).

В частност това проучване е свързано с раздела Rising Voices, който се отнася към обществото като цяло и стремежът да се включват колкото се може повече хора от цял свят, а подробно описание (на английски) може да прочетете в постинга на Едуардо Авила в блога на Rising Voices.

Надявам се да вземете участие в попълването на анкетата, което ще ви отнеме между 5 и 10 минути. Звучи много, но в крайна сметка е важно проучване.

Благодаря ви!

Comments are closed.