Интеграция на иракчаните в Швеция

Иракски имигранти в Швеция протестираха в центъра на Стокхолм срещу бомбения атентат на 13 декември. На плаката вляво пише "Иракчаните в Швеция срещу тероризма".

Бомбеният атентат в Швеция от 13 декември бе свързан с иракчанин, израснал в Швеция. След случая иракчани, живеещи в Стокхолм излязоха по улиците, за да протестират срещу този акт на агресия, а цялата ситуация предизвика дискусия върху проблем, за който не е писано много. Става дума за притока на иракчани в Швеция, чиято отворена политика довежда много имигранти от Ирак, тънещ в разделение и война.

Има едно интересно изследване по въпроса на Сара Скьолд-Ханлин, който провежда етнографско проучване през 2008 г. сред шведите за отношението им към иракската общност. Защитата на тезата й е достъпна онлайн през сайта на Департамента по антропология в Хофстра.

Това е уводът от проучването на Сара Ханлин, но е добре да прочетете целия текст:

“Едно от местата, където много иракчани са намерили убежище от войната е Швеция”, заяви Рене Монтан, автор на сутрешната емисия на NPR. Това бяха нейните встъпителни думи на материалът й, озаглавен: “Швеция започва да изпраща бежанците вкъщи”, публикуван на 25 март 2008 г. Рене продължава с това, че има много иракчани, наброяващи около 20 000 души.

Comments are closed.