Какво смята американското общество за арабските бунтове?

Екип от University of Maryland организиране запитване сред американското общество, целящо да покаже настроенията в САЩ спрямо арабските бунтове.

Според резултатите от анкетата, огромното мнозинство от американците смятат, че установяване на по-голяма демокрация в Близкия изток ще бъде в полза на САЩ. Мнозинството участвали в запитването подкрепят промените в арабския свят, независимо, че това може да доведе до установяването на управления, враждебни на американските интереси в региона.

Запитани за влиянието на САЩ през следващите няколко години, при условие, че в Близкия изток страните преминат към по-демократично управление, 65% от анкетираните заявяват, че ще е положително, а 31%, че ще е негативно.  Що се отнася до дългосрочното влияние на Щатите – 76% заявяват, че промените ще бъдат по-скоро позитивни към САЩ.

По-голямата част от анкетираните (57%) искат да видят страните в Близкия изток по-демократични, дори ако това доведе до идването на власт на управление, противопоставящо се на американската политика. През 2005 г. на същия въпрос така са отговорили едва 48%.

Анкетата ясно показва, че отношението на САЩ към Близкия изток и Северна Африка не е проблем на обществото, а на администрацията във Вашингтон.  Разбира се, да не забравяме приказката, че никое правителство не е по-голямо от народа си – все пак властимащите са избирани от обществото си.

Poll: The American Public and the Arab Awakening