Да изучаваш арабски език не е по-долу от английски или френски

Не знам дали знаете, че в 18 СОУ в София има паралелка с изучаване на арабски език, където учат не само ученици с арабски произход, но и българи.

Преди време написах една публикация с впечатленията си след като прекарах малко време в училището. Под нея се появиха коментари на ученици там, които много добре описват отношението към учебното заведение и арабската паралелка в частност.

“Аз съм в китайската паралелка, която е просто МЪНИЧКО по – добре. Не знам защо, но сред хората цари някаква пълна илюзия за това, което РЕАЛНО СТАВА в 18 СОУ. Обръща се внимание на английската, немската и японски паралелки. Горе – долу са френските, а да не говорим за китайската и арабската” и “Ученичка съм в 18 соу – арабската паралелка. Мога да Ви кажа, че нивото на обучение е безкрайно ниско” са една част от коментарите, които съм чел. За съжаление те много се доближават до истината, като виновни за това има много и не от една или две години.

Винаги съм смятал, че максимата за богатството на езиците и познанието им, е напълно вярна. Един език означава едно съкровище. Но арабският език невинаги се възприема по този начин. За това си има няколко причини, като те главно се съдържат в обстановката и времето, в което живеем. Въпреки, че арабската паралелка съществува от години, към нея все още се гледа с подозрение. Много пъти съм чувал изказани опасения дали не се изучава религия, дали не се проповядва нещо радикално и други, които напълно отговарят на стереотипната действителност. Непрекъснатото обвързване на арабския език с политиката и религията и ясното нежелание да се разглеждат отделно, предизвиква множество проблеми, които се отразяват както на цялата паралелка, така и на учениците, които учат в нея.

Нека помислим – бихте ли учили в клас, за който се говори, че е най-слабият, че там влизат само онези с най-нисък успех и резултати на изпитите, че няма никаква реализация? Определено бихте се замислили – ако не вие, то родителите ви. Да допълним всички тези приказки с настроението на обществото и най-вероятно на петнадесетата минута, след като сте чули за първи път някои от горните изказвания, вие ще се насочите към нещо друго.

Вярвам, че това не бива да пречи на избора кой език да се изучава. Поради няколко причини. Положението на паралелката по арабски език е различно от миналото. Въпреки някои проблеми, които продължават да съществуват, днес има подобряване. Пасивните от десетина години арабски посолства започнаха да разбират, че е важно да се поддържа подобна паралелка, а интересът към езика става все по-голям. Затова, най-малкото за онези, които искат да учат арабски език, трябва да се обясни, че днес, а смятам и в бъдеще, с този език може да се намери добра работа – тук или в чужбина. Арабистите, завършили през последните години видяха трудностите да си намериш работа, но това се променя малко по малко и смятам, че тези деца, които сега са в арабската паралелка в 18 СОУ ще имат възможности, които досега не бяха достъпни дори за видни арабисти от СУ. Трябва да се отбележи, че именно днес има глад за специалисти по арабски език и Близък изток. Последните събития в този регион принуждават държавните институции в България, свързани с Министерство на отбраната и Министерство на външните работи, да търсят хора, които да анализират ставащото в арабския свят, както и преводачи за новини и документи.

За проблемите са отговорни и представителите на арабската общност, наравно с държавата. Те дълго време не се интересуваха какво става, а дори не знаеха, че има такава паралелка в българско училище. Знаеше се, че се изучава японски, китайски и нещо друго. Това друго е арабският език. Нов български университет пое инициатива да предостави възможности за кандидатстване на деца, завършили 18 СОУ с арабски език, но общността трябва да подкрепи тези действия. Трябва да има повече ентусиазъм, за да могат да се спрат неловките изказвания, липсата на информация и страха от изучаване на този език и културата на арабските държави.

Преди време с Форум за арабска култура направихме няколко инициативи там, а преподавателка е момиче от организацията, Алевтина Стоянова. Нашите усилия са малки, но искаме да ги направим повече и да привлечем вниманието към 18 СОУ и арабската паралелка. Искаме, а и трябва, да покажем, че изучаването на арабски език не е престъпление или по-долно ниво от някой друг език. Смятам, че ще успеем.