България приема Националния преходен съвет в Либия като легитимен представител на либийския народ

От сайта на МВнР:

Министърът на външните работи Николай Младенов е на еднодневно посещение в Бенгази днес, където ще се снещне с председателя на Националния преходен съвет на Либия Махмуд Джибрил и с останалите членове на Съвета. Николай Младенов занесе в Бенгази и малка хуманитарна помощ – лекарства и други медицински пособия. По късно делегацията ще има среща и с представители на неправителствени организации в Бенгази.

По този повод министрите на външните работи България и Хърватия Николай Младенов и Гордан Яндрокович направиха общо изявление:

„Повече от три месеца либийският народ защитава правото си на свобода. Неговите легитимни искания бяха посрещнати с насилствени атаки от страна на силите на Моамар Кадафи. Нападайки жестоко собствения си народ, полковник Кадафи загуби окончателно своята легитимност.

Като съюзници в НАТО, България и Хърватия изцяло подкрепиха и участваха в усилията на международната общност да отговори на разрастващата се криза. Международната общност отговори на призива за подкрепа на либийския народ и Арабската лига. В изпълнение на резолюции 1970 и 1973 на Съвета за сигурност на ООН, НАТО с участието на други страни, стартира операции за защита на цивилното население в Либия, въвеждайки забранена за полети зона и военноморска блокада. Финансовите средства на режима бяха замразени и бяха издадени заповеди от Международния криминален съд за задържането на някои от водещите му фигури.

Ерата на Кадафи приключи и той трябва да се оттегли незабавно. Обвинените в престъпления срещу човечеството ще бъдат подведени под отговорност пред  криминален съд.

Настъпва времето за истински политически процес на национално помирение и преход. Либийският народ, който се стреми към свобода и демокрация, демонстрира своята воля да бъде представляван от единен и приобщаващ национален съвет.

България и Хърватия приемат Националния преходен съвет (НПС) в Либия като легитимен представител на либийския народ. Нашата подкрепа произлиза от разбирането, че НПС е способен да ръководи процеса на изграждане на демократична и единна Либия, основаваща се на върховенство на закона и придържаща се към най-високите международни стандарти за защита на човешките права.

Приветстваме „Пътя към демократична Либия”, представен от НПС, подкрепяме неговата визия за нова Либия и имаме готовност да му помогнем в развитието на неговия капацитет да поеме своите отговорности и да съблюдава върховенството на закона.

Уверени сме, че Съветът ще продължи своята работа за подобряване на регионалната стабилност в тясно сътрудничество с международната общност, представлявана от Контактната група за Либия.”

 

Н. Младенов: Либийският народ е натоварил Временния съвет в Бенгази с огромна задача

Ако не се беше случила мирната революция в България преди 20 години, днес нямаше да сме тук. Точно затова знаем колко ви е трудно в момента, заяви българският външен министър Николай Младенов при срещата си с председателя на Националния преходен съвет Махмуд Джибрил. Задачата, която сте си поставили от името на либийския народ, е огромна и затова ние ви приемаме като легитимен представител, каза още Николай Младенов. Вярваме, че е дошъл момента за истински демократичен процес в Либия.

Mинистърът на външните връзки Абдел Ати ал Обейди благодари на ЕС и България, като част от него, че са предотвратили касапницата в Бенгази като са започнали въздушните удари. Възприемаме връзките с България като приятелски, заявиха представителите на Националния преходен съвет. България има опит в прехода и Либия може да се възползва от него, допълниха те. На срещата бе коментиран и случаят с българските медицински сестри. Според представителите на Временния съвет по него ще излизат нови факти, които ще покажат, че той е бил инсценировка на режима на Кадафи.

Николай Младенов представи и специалния пратеник на България в Бенгази – Делян Даков.  Неговата  задача е да поддържа интензивни и регулярни контактите между Съвета и България.

Българският външен министър занесе в Бенгази и малка хуманитарна помощ – лекарства и превързочни материали. Представителите на Съвета благодариха и заявиха, че в Бенгази има огромна нужда от медикаменти. Освен това, те са готови да приемат и още лекари от Бьлгария.  Николай Младенов заяви, че като член на Контактната група за Либия, България ще работи за решаването на конфликта и демократичното развитие на Либия.

 

Comments are closed.