4 проблема, които Южен Судан трябва да реши

Това, което изразих, като притеснение и до някъде песимизъм за бъдещето на новата държава Южен Судан, може да се види и от данни относно южната част на бившия вече Судан. Вижда се голямата разлика между Северна и Юга, за която не без основание можем да обвиним постоянните сблъсъци между милиции и конфликти.

Проблем 1: От пръв поглед се забелязват и петролните залежи – намират се почти само около границата, установена между Хартум и Джуба (столицата на Южен Судан). Това може да породи в бъдеще сблъсъци за контрол над залежите – имаме достатъчно основания, за да се съмняваме, че няма да се стигне до подобен момент на изпитание за двете държави. Много петрол…ниско развитие.


Проблем 2: етническото разнообразие на Южен Судан се вижда с просто око. Докато северната част на Судан е заселена главно с представители на арабския етнос, то южната част се състои от множество народи и племенни общности, които е важно да постигнат съгласие помежду си след установяването на независимостта на държавата. Само единно мнение ще може да задейства достатъчно добре механизмите за развитие на страната. Обратното може да доведе до сблъсъци на етническа основа.

Проблем 3: образованието е на различно ниво. Докато северната част на Судан се отличава с по-голям процент на достъп на децата до основното и средното училище, то в южната част положението е различно. Данните са ясни – разликата е в почти 20%. Ниското образование също може да доведе до проблеми в Южен Судан и развитието на страната.


Проблем 4: водата е основен ресурс. Не просто важен, а жизненоважен, особено за този регион от света. По-богата на водни ресурси е северната част на Судан, заради течението на Нил. Южната част има повече залежи на петрол, но липсата на водни такива, може да е проблем за развитието на селското стопанство, намаляване на бедността и глада, които в момента са с висок процент.

Comments are closed.