Аргументи пред ООН за признаването и създаването на Палестина

В навечерието на гласуването за независимостта на Палестина в ООН, обявено за 22 септември по последни данни, един документ е важно да бъде припомнен. Защо Палестина трябва да бъде подкрепена и защо тя заслужава членството си в ООН? Превод на арабския оригинал, предоставен от Мая Ценова. Аргументите, подкрепени от редица страни (до момента над 130).

Организация за освобождение на Палестина

Служба по преговорите

Признаване на създаването на Държавата Палестина в границите от 1967 г.

и приемане присъединяването на Палестина като държава-пълноправен член на ООН

Септември 2011

Документ: Обявяване създаването на Държавата Палестина

– 15 ноември 1988

„Опирайки се на естественото историческо и законно право на палестинския арабски народ върху неговото отечество Палестина, на саможертвата на много поколения негови синове в защита на свободата и независимостта на тяхното отечество; изхождайки от решенията на общоарабските срещи на върха и от силата на международната законност, въплътена в резолюциите на ООН от 1947 г. насам; упражнявайки правото на палестинския народ на самоопределение, политическа независимост и суверенитет върху неговата земя, Палестинският национален съвет обявява в Името Божие и в Името на Палестинския арабски народ, че се създава Държавата Палестина върху нашата палестинска земя със столица Светия Йерусалим… Държавата Палестина декларира, че се ангажира с принципите и целите на Организацията на обединените нации, Международната декларация за правата на човека, както и с принципите и политиката не необвързаност.”

„Държавата Палестина, декларирайки, че е миролюбива държава, ангажирана с принципите на мирното съвместно съществуване, ще работи заедно с всички държави и народи за постигане на траен мир, основан на справедливостта и уважаването на правата, мир, в условията на който да процъфти градивната енергия на хората и да се води надпревара за създаване на живот без страх за утрешния ден – утрешният ден да носи само сигурност за онези, които са били справедливи или са се върнали към справедливостта… Освен това в тази връзка тя заявява, че вярва в уреждането на международните и регионалните проблеми по мирен път, съгласно Хартата и резолюциите на Обединените нации, че отхвърля заплахата със сила, насилие или терор или използването им против нейната териториална цялост и политическа независимост, или против териториалната цялост на всяка друга държава, без обаче това да засяга естественото й право да защитава своята територия и независимост.”

 

Кой признава Държавата Палестина?

Държавата Палестина е призната от 124 държави членки на ООН

Защо да бъде призната Държавата Палестина?

         * Признаването за създаването на Държавата Палестина представлява изпълнение от страна на международната общност на поетото от нея обещание към палестинския народ и справедливост, чакана дълго – в продължение на 64 години, изминали в очакване да бъде приложено естественото право на палестинския народ да създаде своя независима суверенна държава. Това право представлява исторически дълг към палестинския народ, който международната общност непременно трябва да погаси.

Когато Британското правителство пожела да прекрати мандата си над Палестина, международната общност чрез Организацията на обединението нации излезе с предложение за разрешаване на съществуващия конфликт между евреите, имигранти в Палестина, и нейното местно население, съставено от палестинските араби. Този вариант за разрешаване, съдържащ се в резолюция №181-ІІ на Общото събрание, призова за създаване на две държави. До ден днешен обаче е създадена само една държава – Държавата Израел, която разполага с пълноправно членство в ООН. В противовес палестинците, които десетилетия наред страдат от прокуда, експулсиране, планомерно лишаване от националните им права и от неотменимите човешки права на самоопределение и създаване на собствена независима суверенна държава.

През 1988 Организацията за освобождение на Палестина в качеството й на единствен и законен представител на палестинския народ обяви създаването на Държавата Палестина върху териториите, окупирани от Израел през 1967 г. (а именно Западния бряг на р. Йордан, включително Източен Йерусалим, и Ивицата Газа). Тази историческа декларация, че се приемат 22% от територията на историческа Палестина, представлява исторически компромис, направен от палестинския народ  в името на мира, и важен поврат, чрез който палестинците представиха цялостна концепция за разрешаването на конфликта в района, базираща се върху основите и нормите на международното право, международното хуманитарно право и резолюциите на международната законност. Палестинският народ спази своите ангажименти и даде болезнени жертви в името на мира. От началото на мирния процес през 1993 г. международната общност последователно потвърждава, че единственият вариант за разрешение на близкоизточния конфликт е вариантът с двете държави, а той изисква да бъде създадена независима, суверенна и жизнеспособна държава. През 2009 г. международната общност се ангажира да подкрепи плана на Палестинското правителство за изграждане на държавните институции, който приключва през септември 2011. Международната общност констатира, че палестинците са готови да създадат своята независима държава, а международните институции излязоха със заключението, че единствената пречка пред палестинската държава е  продължаващата израелска окупация. Време е вече Израел и международната общност да изпълнят ангажиментите си по признаване на Държавата Палестина и подкрепа на присъединяването на Палестина към ООН като пълноправен член.

  • Признаването на Държавата Палестина е потвърждение на приетите в миналото важни резолюции на ООН

Признаването от страна на международната общност, представлявана от ООН, на правото на палестинския народ на самоопределение е международна позиция, скрепена нееднократно в редица резолюции, в това число резолюция №3236 на Общото събрание на ООН, която потвърждава, че правото на палестинците на независима държава е неотменимо право и че палестинският народ има право да създаде своя „суверенна и независима държава”. Резолюция №2649 на ОС на ООН потвърждава правото на палестинския народ на самоопределение, а резолюция №2672 – че уважаването на неотменимите права на палестинския народ представлява неделима част от постигането на справедлив и траен мир в Близкия изток. Паралелно с това Международният съд в консултативно мнение, издадено през 2004 г. относно строителството на стената на расовата сегрегация на окупираните палестински територии констатира, че мерките, които Израел предприема на окупираните палестински територии и които разрушават правото на палестинците да имат свое отечество там, „силно възпрепятстват упражняването на палестинския народ на неговото право на самоопределение и следователно те са нарушение от страна на Израел на неговия ангажимент да уважава това право.”

  • Признаването на Държавата Палестина е в унисон с концепцията, която формира основата на Преходното споразумение

Признаването на Държавата Палестина е в унисон със същността на основите, на които се базира Преходното споразумение от Осло, в това число принципа за варианта с двете държави и съответните резолюции на ООН, включително резолюции №№242 и 338.

За съжаление от подписването на споразумението за първия етап изминаха около 20 години, а израелската окупация на палестинските територии и експлоатация на палестинските природни ресурси се задълбочиха още повече. Така например броят на еврейските заселници, живеещи на Западния бряг, включително окупирания Йерусалим,  се е удвоил от 1993 насам. За същия период са продължили палестинските страдания, вследствие политиката на разрушаване на къщи, достигнала апогея си през последните няколко години. В същия контекст и палестинската икономика продължи да страда от допълнителното непоносимо бреме на режима на затваряне на райони и пропускателни пунктове на Западния бряг и от жестоката безчовечна блокада на Ивицата Газа.

Палестинската страна спази всички свои ангажименти, докато Израел планомерно нарушаваше всичките си ангажименти, предприемайки едностранни стъпки в нарушение на ангажиментите му към международното право и подписаните договорености. Немалко време мина откакто изтече преходният период и палестинските национални институции, които работят под шапката на преходната Палестинска национална власт са вече подготвени и готови да поемат своите отговорности в служба на бъдещата Държава Палестина.

  • Признаването на Държавата Палестина е суверенно решение, укрепващо изпълнението на постановките и нормите на международното право 

Признаването на Държавата Палестина в границите от 1967 г. е суверенно решение на всяка държава поотделно. Същевременно този мирен ненасилствен акт потвърждава усилията за прилагане на международното право. Признаването на Държавата Палестина и подкрепата за присъединяването й към ООН потвърждава, че Израел няма право върху никоя част, окупирана от него през 1967 г. и че неговата колонизация на палестинските територии е незаконно. Също така признаването на Държавата Палестина отново потвърждава, че международната общност се придържа към варианта за уреждане чрез две държави. Признаването на Палестина е инвестиция в мира.

  • Признаването на Държавата Палестина не е алтернатива на преговорите  

Признаването на Държавата Палестина не е алтернатива на преговорите, а укрепва възможността за постигане на справедлив и траен мир, основаващ се на основополагащите документи, приети и признати от международната общност като основа за разрешаване на съществуващия конфликт. Това признаване потвърждава също уважение към резолюция №242 на Съвета за сигурност, която потвърждава незаконността на завземането на територии със сила и не признава израелската окупация на палестинските територии в границите от 1967 г. Признаването е в унисон също с арабската мирна инициатива, която обеща арабско признаване на Израел и установяване на нормални отношения между арабските държави и Израел веднага след края на неговата окупация на арабските територии, които той окупира от 1967 г., и постигането на справедливо и прието с договореност решение на проблема с бежанците. Признаването на Държавата Палестина от страна на международната общност заздравяване на тези основи и защита на варианта с двете държави.

Палестина продължава да се придържа към постигане на цялостно уреждане с Израел чрез преговори, което да сложи край на конфликта и да разреши всички отворени проблеми, в това число правото на бежанците на завръщане, сигурността, водите и др.

  • Признаването на Държавата Палестина защитава варианта за разрешаване чрез две държави срещу едностранните стъпки от страна на Израел

Опонентите на полаганите от нас усилия да постигнем признание за Държавата Палестина и присъединяване към ООН в качеството ни на пълноправен член твърдят, че признанието за създаването на Държавата Палестина противоречи на разпоредбите на член 31, параграф 7 от Преходното споразумение, който гласи, че „никоя страна не може да започне или да предприеме никаква стъпка, променяща статуса на Западния бряг и Ивицата Газа, в очакване на резултата, до който ще доведат преговорите за окончателния статус.” Реалността обаче сочи, че окупационната сила Израел се стреми да промени юридическия и действителния статус на окупираните палестински територии, като колонизира нашите земи и настанява на тях свои заселници. Броят на тези заселници е нараснал от 236 хиляди през 1993 на почти 500 хиляди в наши дни. Други показатели за опитите от страна на Израел да промени статуса на окупираните палестински територии са анексирането на Източен Йерусалим и земите и района на Светите места, строежът на стената върху земите на Западния бряг, изолирането на Ивицата Газа, обявяването на долината на р. Йордан и Мъртво море за затворена зона и лишаването на палестинските граждани от достъп до тях.

Към всичко това неотдавна европейски дипломати публикуваха проучване, стигащо до извода, че Израел прави опити да промени демографския облик на окупираните палестински територии и по-специално на Източен Йерусалим и че тези едностранни мерки представляват заплаха за варианта с двете държави. Според последния доклад, публикуван от Международната банка и ООН единствената пречка пред палестинската държава е продължаващата израелска окупация.

  • Международната отговорност за реализиране правото на палестинския народ на самоопределение

Правото на палестинския народ на самоопределение е неотменимо право и не подлежи на преговори. Това право представлява една от императивните норми, които държавите са длъжни да уважават, то е право, обхващащо всички хора, където вменява в дълг на членовете на международната общност да изхождат от него и да се ръководят от него в своите действия. Освен това държавите членки на ООН нееднократно са признавали, че палестинският народ разполага с правата, упоменати в съответните международни конвенции и договори. Поради това на палестинския народ трябва да бъде предоставен шанс и да му се даде възможност „да определи политическия си статус и свобода да работи за постигане на своето икономическо, социално и културно израстване”, което съответства на член 1 (общ) от Международната конвенция за гражданските и политическите права, Международната конвенция за икономическите, социалните и културните права и други международни договори.

  • Държавата Палестина е готова да се присъедини към международната общност и отговаря на условията за пълноправно членство в ООН

Държавата Палестина е изпълнила всички необходими условия за създаване на независима държава съгласно Договора от Монтевидео от 1933 г., който определя правата и задълженията на държавите. Нашият палестински народ е народът, живял винаги върху своята земя, той има право на самоопределение, което му е признато многократно от Обединените нации, както и от Международния съд през 2004 г.  Към това се добавя и нашето неоспоримо право върху нашата земя в границите от 1967 г. независимо от израелската окупация върху нея. Също така ние сме в състояние да установим отношения с другите държави, ние имаме посолства и дипломатически мисии в повече от 100 държави. Международната банка, Международният валутен фонд и Европейският съюз посочват, че необходимата институционална база за създаване на бъдещата Държава Палестина е вече налице.

Държавата Палестина като миролюбива държава спазва правата на човека и придържаща се към демокрацията, върховенството на закона и принципите, упоменати в Хартата на Обединените нации. Резолюция №181-ІІ на Общото събрание на ООН, която съставлява юридическата база за приемането на Израел за пълноправен член на ООН, постановява, че трябва да се погледне позитивно на молбата на втората постановена от резолюцията държава – т.е. Палестина, да се присъедини като член на ООН. В този контекст международното признание за Държавата Палестина и приемането й за пълноправен член на Обединените нации отговаря на международната воля, ангажирана с намирането на мирно решение за конфликта от 1948 г.

Comments are closed.