Да го направим депутат…*

– Как е болният?

– Както и преди, цяла вечер не можа да спи, да заранта кашля.

– От кашлицата ли не спи, или кашля, защото не спи?

– Много ясно, че кашля, защото не спи, иначе – спящият кашля ли?

– Сънотворните, дето му ги предписах, не помогнаха ли?

– Никак.

– Ама въобще ли не заспива?

– Въобще.

– Ами в такъв случай да го направим депутат.

– И ние го мислехме това, но се боим, че тогава пък няма да се събуди.

*Част от сборника с разкази “Смях с превалявания”, Авангард Прима 2010. Превод от арменски език: Агоп Орманджиян