Болест, наречена диктатура

Автор: Наджиб Махфуз

„Слушайте и се осъзнайте”

Съветски икономически експерт твърди, че в Съветския съюз има 30 хиляди милионери. Натрупали богатство от търговия на черния пазар. Също така че около 30 милиона души са въвлечени в мрежите на черния пазар, който търгува с дефицитни стоки и услуги.

Истината е, че ние никога не сме заемали фанатизирана позиция спрямо комунистическия строй. Отхвърляли сме неговата философия, която той налага със сила, тъй като философията е създадена за открита дискусия без ограничения, а не за да бъде превърната в наложен начин на мислене. Отхвърляли сме също неговия диктаторски режим заради начина, по който тъпче личността, нейното достойнство и творчески сили, както и заради пагубните последици, които влече след себе си за политиката, поведението и взаимоотношенията.

Същевременно сме харесвали неговата ориентация към социалната справедливост, оценявали сме и достиженията му в сферите на производството и услугите и унищожаването центровете на експлоатация и на експлоататорите. Смятали сме го за отечество, в което човекът постига в значителна степен щастие и постоянно обещава още повече.

Да, вече знаем много и за проявите на неоправдана жестокост, и за неизбежната корупция в определени граници. Но не ни е минавало и през ум, че това ще бъде страна на милионери закононарушители и в нея ще се шири корупция без всякакъв контрол.

Кое е превърнало новия човешки опит в трагедия?! Диктатурата. Диктатурата преди самата икономическа система. Тя е първият неприятел на човечността, враг на свободата и достойнството. Тя отрови Русия така, както отрови нацистка Германия и фашистка Италия, а третият свят е жертва на еднопартийността и едноличния управник. Една след друга идват и нейните последици – войни, спад на производството, пасивност на гражданите, черен пазара, и завършват с превръщането на глашатаите на революцията и справедливостта в разбойници, кръвопийци и милионери.

Не казвам, че демокрацията е рай, където няма нищо лошо. Достатъчно е обаче, че тя възпира злото, контролира корупцията, преследва корумпираните, уважава правата на човека и зове народа към ръководство и активност. Да бъде проклета диктатурата и диктаторите. Те опетниха историята с кръв и позор. И няма сред тях нито един авантюрист, който да не е оставил след себе си оголяла и обосяла нация с разбити надежди.

8 февруари 1990 (превод Мая Ценова)