Расизъм в Израел срещу африканци

Унищожителен доклад на Дейвид Шийн за African Refugee Development Center, отнасящ се до случаите на расизъм в Израел спрямо африканци и други чужденци, търсещи убежище в Израел.

На английски:

Comments are closed.