Прогресът в Бразилия vs живота на едно племе в Амазония

Една снимка се разпространява във Facebook и останалите социални мрежи поради липса на достатъчно отразяване в официалните медии.

Докато вестниците и телевизията организират дебати за живота на известни личности, вождът на племето Каяпо получи най-лошите новини в живота си: Дилма, президентът на Бразилия, одобри изграждането на огромна водноелектрическа централа (трета по големина в света!). Това означава смъртна присъда за всички хора в близост до река Амазонка, защото язовира ще залее 400 000 хектара гори. Повече от 40 000 индианци ще трябва да намерят друго място за живеене. Естествената им среда на живот ще бъде унищожена и обезлесена, както и много видове ще загинат при строежа.

Общо 60 централи са замислени по поречието на река Амазонка, чиито строеж ще застраши екоравновесието в района. Една снимка наистина говори повече от много думи

Comments are closed.