“Хората без гражданство” в Кувейт

В Кувейт днес, освен молове и американски коли, има над 120 000 души от т.нар. bidun jinsiyya – т.е. хора без националност, които страдат от липсата на спазване на човешките им права. Това са наследници на главно бедуински родове, които в миналото живеят между различните територии от Сирия до Саудитска Арабия, но от няколко десетилетия се намират главно на територията на Кувейт. Те не могат да получат законно сертификати за раждане, смърт, брак или развод. Същото ваши и за шофьорски книжки, лични карти и паспорти. Лицата без националност нямат достъп до общественото образование, здравеопазване, жилища или работа. И докато се сблъскват с едни от най – сериозните прояви на държавна дискриминация, те не прибягват до защита на съда или закона – защото просто нямат права, тъй като официално са “невидими”.

Хората без гражданство в Кувейт винаги са били част от населението на страната. Местните медии обаче безсрамно изопачават историята около тях, като обслужват интересите на правителството. Голям проблем за популяризирането на каузата на тези хора е липсата на мрежа и новини на английски език, чрез които посланията да стигнат до повече хора. Активистите, които защитават bidun jinsiyya често са арестувани или тормозени.

Ето защо появата на един сайт може да хвърли повече светлина чрез предоставянето на информация с помощта на бюлетини с новини. На 20 февруари активистката Мона Карим стартира нов сайт, който да документира въпросите за човешките права на хората без гражданство в Кувейт. Bedoon Rights има задачата да активизира международен и регионален натиск, за да могат тези хора да получат гражданство. По – рано в началото на годината няколко хиляди души протестираха в Кувейт в защита на правата на хората без гражданство.

Human Rights Watch има добър доклад относно правата на тези хора, който може да ви бъде интересен. Прочетете го тук: Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessness

 

 

Comments are closed.