Проф. Лабанд през 1907 г.: “Ако искаш война, свикай една конференция на мира!”

Прочетох наскоро статия в книга, която намерих в антикварна книжарница, написана от немския юрист проф. Паул Лабанд. Този текст, всъщност ми показа колко нещата не са се променили за 100 години. Публикацията се отнася за Конференция на мира, проведена в Хага през 1907 година. Всъщност тази конференция се пада втора, първата е отново в Хага , но през 1899 година. С тези сбирки са приети Хагските конвенции – многостранни международни договори, които утвърждават обичаите и установяват правилата или законите за водене на война, правата и задълженията на неутралните държави, реда за мирното разрешаване на международни спорове и др. Интересно е, че вярата в Хагския съд е била в минимални размери… Ето няколко реда от публикацията на проф. Лабанд, присъствал на конференцията (по-долу съм сложил снимки на две от страниците, съдържащи публикацията):

“Нищо не се вижда толкова ясно, колкото това, че без въоръжена сила не би имало войни. От конференцията на мира очакваха съглашение за разоръжаване или поне за спиране увеличението и засилването бойните сили, едно облекчение товара на народите. След като видяха, че мирната конференция в това отношение не даде никакъв резултат и, че великите военни и морски сили след конференцията със същата ревност усъвършенстват въоръжението си, както по-преди, наместо на неизпълнимите надежди настъпи песимизъм и вече са склонни да омаловажат конференцията на мира […] Ако искаш война, свикай една конференция на мира!”

Из “Втората конференция на мира”, проф. Паул Лабанд, публикуван в “Ново общество”, 1907 година

This slideshow requires JavaScript.