Гърция: нови 30 лагера за имигранти, побиращи 30 000 души

На 26 март М. Хрисохоидис, министър на гражданската защита, обяви създаването на тридесет нови лагера за задържане на имигранти в сътрудничество с Министерство на отбраната.

Министърът се срещна с управителите на 10 гръцки области, за да попита дали са съгласни да се изградят центрове за задържане в техните зони. Също така е уверил, че финансирането от ЕС за тези центрове ще бъде 250 милиона евро за следващите три години. За всеки нов лагер ще се създаде отделен контингент от 150 полицаи и 70 цивилни за всеки 250 имигранта.

Според плана, всеки нов център за задържане ще бъде разделен на четири сектора. Общо в тях ще могат да бъдат поместени 30 000 души…

Източник: Clandestina