#NoWalls : Краят на една стена на срама

Може би си спомняте как преди няколко месеца египетската армия построи стени, преграждащи няколко централни улици около площад Тахрир в Кайро. Стените са много ясни символи… и разрушаването им – още по-ясно. Няма да влизам в повече обяснения, ще стане псевдо-лирично и сълзливо. Снимките говорят сами.

В началото
В началото

 

Без коментар
Без коментар

 

Сериозни сме
Сериозни сме

 

Стъпка по стъпка
Стъпка по стъпка

 

До последния камък
До последния камък