“Индекс на арабското мнение” 2011, ACRPS

Арабският център за научни и политически изследвания публикува своят доклад “Индекс на арабското мнение” 2011 година (на английски). Може да прочетете общи изводи по-долу, както и най-важните резултати от анкетите, проведени от центъра.

Това изследване е едно от най-големите в своята област. Покрива 12 страни, представящи 85% от арабското население. По време на изследването са проведени 16 173 директни интервюта. Пълната версия на документа ще бъде публикувана по-късно тази година.

За да видите в .pdf формат общите изводи от изследването – тук.

 • Отговорите показват, че голяма част от арабите подкрепят демократична форма на управление, вярвайки във важността от прехвърляне на властта.
 • Повечето от отговорилите описват себе си като религиозни, като отхвърлят религиозното влияние върху политиката.
 • 71% от отговорилите изразяват вяра в техните армии; 47% имат доверие на своите правителства и 36 процента, показват доверие в законодателните органи на страните си преди революциите.
 • 83% от запитаните заявяват, че корупцията е широко разпространена в техните страни.
 • Само 19% от анкетираните смятат, че правните системи в страните им третират всички граждани справедливо.
 • 73% от анкетираните смятат, че Израел и САЩ са двете страни, които представляват най-голямата заплаха за сигурността на арабския свят; 51% вярват, че Израел е най-голямата заплаха, 22% вярват, че САЩ е най-голямата заплаха, а 5% са убедени, че Иран страна, която застрашава сигурността. Резултатите по този въпрос се различават в различните арабски държави.
 • 84% вярват, че палестинската кауза, трябва да бъде кауза за всички араби, а не само “палестински въпрос”.
 • 67% от анкетираните смятат, че настоящите нива на сътрудничество в рамките на арабски, не са удовлетворителни.
 • Приблизително три четвърти подкрепят вдигането на пътните и търговските ограничения между арабските страни, създаването на съвместни арабските военни сили, както и единна парична система. Това подчертава подобно убеждение, разкрито от това изследване, споделящо се от мнозинството от респондентите, които казват, че гражданите на всички арабски държави принадлежат към единна арабска нация.
 • Повечето от отговорилите подкрепят египетската и тунизийската революции.
 • Повечето респонденти, показват като причини за революциите корупцията, диктатурата и липсата на справедливост и равенство.
 • 84% от анкетираните се противопоставят на дипломатическо признаване на Израел, като само 21% от анкетираните, изразяват подкрепа за мирните споразумения, подписани с Израел от Йордания, Египет и Палестина.
 • 55% подкрепят Близкият изток да бъде обявен за зона, свободна от ядрено оръжие, в сравнение с 29%, които се противопоставят на подобен ход. По-голямата част (55 процента) вярват, че притежаването на ядрени оръжия от Израел оправдава притежаване на подобни оръжия от други страни в региона.