[Превод] Последна чернова на преамбюла към новата Конституция на Тунис

Копие на арабската версия на предисловието на новата тунизийска конституция. Снимка Tunisia Live.

Това е последната чернова на предисловието към новата конституция на Тунис. Версия на английски можете да намерите тук, а на арабски тук. В превода е запазена оригиналната структура на арабския текст, която на български изглежда малко объркана, но затова пък е прибавена допълнителна пункутация, която да помогне на читателя.

Ние, представителите на тунизийския народ, членове на Националното учредително събрание, избрани по заслуги към тази революция на достойнството, свободата и правосъдието;

горди с борбата на нашия народ; в отговор на целите на революцията, която беше кулминацията на битката за освобождение от колониализма и тиранията и която въплъщава победата на волята за свобода; от преданост към мъчениците и саможертвите на поколения туницийци; в името на триумфа над подтисничеството и корупцията;

[Национално учредително събрание]основано върху принципите на исляма и неговите отворени и умерени устои и върху висшите хуманистични ценности, които са вдъхновени от цивилизационните постиженията на тунизийския народ – плод на тунизийската история –  от реформаторското движение, в чието ядро е аробо-мюсюлманската идентичност, и от постижения на човешката цивилизация;[събрание] придържащо се към напредъка на тунизийския народ;

в името на съграждането на плуралистична, демократична, републиканска система на управление, съставена от институции на гражданското общество, в което волята на народа ще бъде реализирана на базата на мирна смяна на властта чрез принципа на разделение и баланас, въз основа на плурализъм, административна неутралност, просветено ръководство и сбодни избори – това са ключовите елементи на политическия диалог – и  с уважение към правата на човека, върховенството на закона, независимостта на съдебната система, справедливостта и равенството в правата и задълженията на всички граждани и всички групи и региони;

в хармония с природата, с грижа за бъдещето на следващите поколения, в което те да имат по-добър и сигурен живот;

опирайки се върху човешкото достойнство, в унисон с културни и цивилизационни връзки с мюсюлманската „умма” и поставяйки начало на национално единство, братство и социална солираност, работейки да се установи единение в Магреба, като първа стъпка към арабско единство и към интеграцията на мюсюлманските народи, в сътрудничество с други народи по света, така че да се движим към справедливост за всички угнетени хора, към правото на всеки човек да определи съдбата си, към свобода за всички хора и най-вече към освобождението на Палестина;

подкрепяйки волята на народа да бъдат създатели на собствената си история, стремейки се към инновация и културни постижения, уповавайки се на мира и човешката солидарност и на националния суверенитет,

ние, в името на народа и с благословията на Господ, сме съставили тази конституция.

Comments are closed.