Бахрейн: без развитие

Мина се повече от година, откакто Независимата анкетна комисия публикува своя доклад. Създаването на комисията, която да разгледа събитията около протестите, се разглеждаше като смел ход от страна на краля на Бахрейн.

Държавният департамент на САЩ поздравява режима за това постижение, определяно като основа за по-нататъшен напредък.

Но какво се случи след публикуването на доклада? Проектът за демокрация в Близкия изток (POMED) следи ситуацията в детайли, особено около прилагането на препоръките на доклада и смята, че липсва напредък:

“Правителството на Бахрейн е изпълнило изцяло 3 от 26-те препоръки на доклада. За две препоръки няма достатъчно информация и е невъзможно за нас да ги оценим, а 15 препоръки са само частично изпълнени.”