Конференция “Гражданско общество, политика, солидарност” – акценти

Немският посланик откри конференцията.
Немският посланик откри конференцията.

На 28 октомври в 13 часа в Хотел Шератон бе открита Втора годишна конференция “Гражданско общество, политика, солидарност: Приносът на социалните науки”, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН и Фондация Конрад Аденауер. За мое съжаление не видях голямо присъствие на медии, може би заради случващите се в момента студентски окупации, но със сигурност казаното на конференцията е важно и най-вече  – актуално.

Пускам някои основни акценти, които ми направиха впечатление, като ще има втора публикация за изводи от изказванията.

Конференцията беше открита от Н. Пр. Матиас Хьопфнер – посланик на ФР Германия в София. Както се очакваше, той отправи както критики към политическата действителност в България, така и препоръки:

“Българското гражданско общество стана видимо през юни 2013 година.”

“В момента има смяна на поколенията.”

“Можем да направим съпоставка със събитията в Източна Германия и в Източна Европа през 1990-те.”

“Това нововъзникнало гражданско общество е способно да каже сбогом на старите табута.”

“Не съм сигурен, че българското правосъдие може да се реформира само. Откакто съм тук видях множество рецидиви.”

“Поколението Еразъм променя днес Европа.”

“Надявам се, че никой няма да използва като инструмент тези нововъзникнали форми на гражданско общество. За съжаление има сили, които лесно могат да инфилтрират един протест.”

“Българското гражданско общество се намира в своята пролет – но има голям потенциал за развитие.”

“Истинските промени могат да бъдат направени само от българите и техните форми на гражданско общество.”

Важен гост на конференцията беше проф. д-р Ханс Форлендер от Техническия университет в Дрезден. Като един от водещите политолози в Германия, той успя да изведе важните точки от развитието на гражданското обществото в Европа и Източна Европа:

“В социалните науки все повече се налагат няколко термина за състоянието на държавите в Източна Европа: “дефектни демокрации”, “полуавторитарни режими” и “хибридни демокрации”.

Като реплика към изказването на немския посланик: “Има ли пролет на гражданското общество в есента на демокрацията? Демокрацията е навлязла в епоха, в която застрашава сама себе си.”

“Властта, изпълнителната власт, ако е в ръцете на определени групировки, то това е голям проблем за развитието на демократичния процес.”

“Политическата култура създава доверие, но и сигурност в обществото. Трябва време и много работа, за да се стигне до този момент.”

“В дефектните демокрации има честни избори, но гражданските свободи са застрашени и има явен натиск върху медиите от различни кръгове.”

“Политическата култура е дългосрочен проект, който трябва да се изгради от гражданското общество. Демократическия процес не е възможен без политическа култура.”

“Наблюдаваме истински срив в доверието в институциите. Избирателната активност намалява драстично. Наблюдава се, че ниските слоеве – съставени най-вече от бедни или разчитащи на социални помощи – не искат да участват в изборния процес, а не очакват почти нищо от институциите. Изключването на определени слоеве е проблем на либералните демокрации. В момента имаме една “втора скорост демокрация” – демокрация от представителен тип представлява всеки един слой от обществото – а сега не е така. И трябва да се замислим върху това.”

“Окупации? Да. Партиите изпитват липса на дългосрочни цели.”

Проф. д-р Клаус Шуберт също беше сред специалните гости:

“Ролята на гражданското общество е и на “куче-пазач”. Гражданското общество има правото и трябва да наблюдава за грешки на държавата и политиците до момента, когато може да се тръгне по нов демократичен път.”

Comments are closed.