Близкият изток преди новата година

29,12,2014г.
29,12,2014г.