Ситуацията в Сирия и Ирак, 20.02.2015г.

NearEast20022015